Cena základní:
1 hráč  10 min. 155 Kč/hra
2 hráči 10 min. 280 Kč/hra
3 hráči 10 min. 390 Kč/hra 
4 hráči 10 min. 490 Kč/hra
5-6 hráčů 10 min. 110Kč/os 

Cena zvýhodněná:
1 hráč  10 min. 140 Kč/hra*
2 hráči 10 min. 240 Kč/hra*
3 hráči 10 min. 340 Kč/hra*
4 hráči 10 min. 440 Kč/hra
5-6 hráčů 10 min. 100Kč/os*

Cena pro školy:
1 hráč 10 min. 100 Kč/hra**

Doporučený věk je 5–99 let.

*(děti do 15 let, ZTP, ISIC, ISC)
**(min. 4 hry po min. 4 hráčích)